test

Wat is Carnaval?

Carnaval is ontstaan uit een jaarlijks ‘katholieken gebeurtenis’, namelijk het ‘Vasten’. Deze vastentijd begint na de laatste dag van carnaval, Aswoensdag, en eindigt met Pasen. Tijdens carnaval kon men dan nog even volop genieten (zondigen).

Voordat deze periode van 40 dagen vasten aanbrak, (weinig en bepaalde voeding niet eten.) werd op de vooravond (Aswoensdag) van de vastenperiode de koektrommel leeggemaakt en nog een laatste maal flink gesnoept. Deze gebeurtenis groeide uit tot het carnavalsfeest wat we nu kennen. (Omdat onder de rivieren meer katholieken woonde is het feest daar groter gegroeid dan elders).

Het woord carnaval zou komen van de Latijnse woorden ‘carne vale’ (vlees vaarwel) of ‘carne levare’ (vlees weglaten). Vooral deze laatste uitleg zou verklaren waarom carnaval gevierd wordt met name in landen waar de bevolking voornamelijk katholiek is. Zekerheid over welke uitleg de juiste is, bestaat er niet. Waarschijnlijk zal het een mengeling van deze twee zijn. Nu is het voor velen een gezellig feest zonder enige betekenis.